Umro Walter Ulbricht, njemački političar i državnik

Walter Ulbricht bio je njemački političar i državnik, član Njemačke partije socijalnog ujedinjenja i jedan od vodećih ljudi Istočne Njemačke. 1912. godine postao je član Socijaldemokratske partije Njemačke, a za Prvog svjetskog rata pristupio je organizaciji Spartakovaca. Bio je zastupnik u Reichstagu od 1928. do 1933., kada je emigrirao u Moskvu. Za Španjolskog građanskog rata bio je politički komesar u stožeru međunarodnih brigada, a za Drugoga svjetskog rata član nacionalnog komiteta ‘Slobodne Njemačke’. Od 1950. je prvi sekretar Jedinstvene socijalističke partije Njemačke, a od 1953. i prvi predsjednik vlade Njemačke Demokratske Republike. Nakon smrti W. Piecka, postao je 1960. predsjednik Državnog vijeća. Umro je u Istočnom Berlinu, 1. kolovoza 1973. godine.